مغز قتل عام: هائیتی ها با رویاهای ریاست جمهورینویسنده روشنفکر ادعایی ، هائیتی جوزف فلیکس بدیو ، افسر سابق مبارزه با فساد اداری خواهد بود

Posted on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *