عامل جنگ واکسن در اروپا چیست؟

[ad_1] درگیری بین اتحادیه اروپا و شرکت دارویی انگلیس AstraZeneca را می توان به عنوان اولین نبرد بزرگ پس از Brexit بین لندن و بروکسل…